בשורה יביא

בשורה יביא  \  אהוד קלפון

 

בא אליהו מגלעד,

אמונה באל אחד.

 

לבדו על הר חורב,

בלהט מדבר צורב.

 

בלב בקעה חזיונות,

עם אלישע נפלאות.

 

נאסף במרכבה,

למרומים בלהבה.  

 

שב משמי שחקים,

מסעותיו למרחקים.

 

בכנף בגדו בשורה,    

מקבץ נדחי פזורה.    

                                                                                                               

מאיר שבילי גאולה,

לתפוצות עם סגולה.  

                                                       

זכור לטוב בהבדלה,

בליל הסדר משאלה.


מסיר רוחות דאבה,  

כמי נחל בערבה.  

 

                    כסא ברית של התשבי,

                    אליהו הנביא.

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

             

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Comments