בעת נדודים

בעת נדודים  \  אהוד קלפון


עופות ברום שחקים,

נודדים למרחקים.

 

דואים באבק שממה,

שורדים תלאות בדממה.   

 

תעופת ניווט ישרה,

דרך אוויר קצרה.

 

אורות חמה בהירים,

קולות שמחה ושירים.

 

עת נחיתה בשדות, 

הד סיפורי אגדות. 

 

באפלולית ערפילים,   

נמלא עשב טללים.

 

חיפוש מזון ותנומה,  

עפים בשחר חמה.    

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Comments