בעת פיוטי מחילה

בעת פיוטי מחילה  \  אהוד קלפון

 

באפלולית שחר ניעורים,

לקול תרועה ושברים.

 

פרקי סליחות עלומים,

אמרי תפילה רחומים. 

 

ברכות השחר מזמורים,

לחני פיוט הדורים. 

 

אור גנוז במילים,

סוד קסמי הצלילים. 

 

עקבי שבילים קדומים, 

דרכי שדות בשומים. 

 

הדי תרועת מרחקים, 

חסדי שער שחקים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Comments