בעת שלכת

בעת שלכת   \   אהוד קלפון


עלי שלכת לאט נושרים,  

צינת הרוח בנשירים.   

 

שירת צופית ודרורים,  

חולפים מעל עגורים.    

     

נמים עצים ערומים,     

שרידי עבר קדומים.    

 

                    כתמי ירוק נמוגים,

                    צבעי שלכת ענוגים.


ניצני סתיו רדומים,  

גווני עלים כתומים.    

 

                    גלי רעם וצלילים,     

                    עקבות מטר בשבילים.


תחיית רגב בנירים,

הד הסתיו בשירים.    

 

 

                         

   

  

                                                                                                        

  

 

       

 

 

 

 

Comments