בוהק ברק שחקים

בוהק ברק שחקים  \  אהוד קלפון

 

הד רעמים ומטרים.   

לובן טבת בהרים.  

פלגי מים בערים,

נמלא פרדס הדרים. 

 

רוחות צפון בצינה,

צלילי צופית בגינה.

עת דודים ברינה,  

בניית קנים עדינה.

 

רוו רגבי אדמה,

נבטו זרעי קמה.

סופת חורף נהמה,

אין נחמה בחמה.

 

אפורים שמי שחקים,

בוהק סערת ברקים.

עגורים בעמקים,

נופי הבר ירוקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments