עבים ריקים ברוח

עבים ריקים ברוח  \   אהוד קלפון

 

קרני חמה באופקים,

מראות נופים צרובים.

נצבעים השחקים,

רגבי תלמים עצובים.

 

גברה בלאט אפלה,

ערפל באדמה.

חמת אופק סגולה,   

כוכבי ליל בדממה.   

 

חדלו ברקים ורעמים,

אבד סתיו על מטריו.

עצי שלכת נמים,

אין עב מתיר נדריו.

  

נדמו גלי החופים,

שמי הים עצורים.

רועשים השחפים,

בצורת בשירים.

    

 

                                                                                  

 

 

 

Comments