בין שלכת ושרבים

בין שלכת ושרבים  \  אהוד קלפון

 

עת שלכת ומטרים,

גלי רעם נסערים.

 

מסך אובך בהרים,

שמי התכלת נסתרים.   

 

הדי נדידת מרחקים,

מלאו קולות שחקים.   

 

מטרים באדמה,

          המיית נחל נעמה.  

 

קשת אור בעננה,

קרן שמש משתנה,

 

ניעורים הניצנים,

בין חמה לעננים.

   

עשבי נאות אפרים,

רחש צלילי עדרים.     

 

להט פרחי הקידה, 

תור ושרקרק בנדידה.

 

נסו משטי עבים,

שבו רוחות שרבים.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Comments