ביום הקצר בשנה


ביום הקצר בשנה  \  אהוד קלפון

 

ביום הקצר בשנה,

מסלול ארץ השתנה.


קשת שמש קטנה,

רוח קוטב איתנה.


הד רעמים בצינה,

אור ברקים בעננה.


הועם זוהר החמה,

בשדות נבטי קמה.


בחשכת היממה,

עלטה באדמה.  


לילות יער דממה,  

בשלכת נשמה.


בוהק לובן ההרים,

רוו רגבים מטרים.


פרחי גשם בגינה,

צפצופים בכול פינה.

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                              

  

 

 

 

 

Comments