דחפי נדידה ניעורים

דחפי נדידה ניעורים  \  אהוד קלפון

 

הרחק מעבר להרים,

רעש המולת ציפורים.


גלי רעם נסערים,  

ימי חמה מתקצרים.  

 

דחפי נדידה ניעורים,

הדי להקת עגורים.


ראשיהם עטורים,

זוג מינים מסורים.

 

ניווט אפוף סתרים,

אבק מדבר והרים,


קולות איתות קשרים,

מעוף מבנים סדורים.

 

בארצות צפון דרים,

לדרום החם סרים.   


נדודי סתיו אפורים,

בשמש אביב חוזרים.   

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

Comments