אדם באבק דרכים

אדם באבק דרכים  \  אהוד קלפון

 

דרכי אדם נדודיו,

זיכרון אבק צעדיו.

 

מראות שבילי נעוריו,

לחן צלילי מיתריו.

 

לחש דממת הרהוריו,

דמויות בענן יצוריו.

 

מרווה ענן שעריו,

שירת אגלי מטריו.

 

קושר גנו כתריו,

שלפי דגנים עיטוריו.  

 

הומה הלב בגליו,

רינת שדות שיבוליו.

 

 

 

                                                         

 

 

Comments