אדם בדרכי עקבותיו

אדם בדרכי עקבותיו  \  אהוד קלפון

 

דרכי אדם נדודיו,

עקבות אבק צעדיו.

 

מראות שבילי נעוריו,

לחן צלילי מיתריו.

 

לחש דממת הרהוריו,

בלאט עולים יצוריו.

 

מרווה ענן שעריו,

שירת אגלי מטריו.

 

קושר גנו כתריו,

שלפי שדות עיטוריו.  

 

הומה הלב בגליו,

רינת דגן שיבוליו.

 

 

 

                                                             

 

 

Comments