אדם בחייו

אדם בחייו  \  אהוד קלפון

 

נולד אדם לעולמו,

שורד בדרכי קיומו.  

 

אור ואופל ביומו,

מוצא רוגע בתחומו.

 

ימי ילדות במשורה,  

בעלומים הבשורה.  

 

מרבה נכסי דאגה,

מועד בתהום שגגה. 

 

ברעם שחרת העבים,   

קשרי לבבות ערבים.

 

תבונת מילים ערבה,     

חוכמת שבילי ענווה.   

 

אור חיים זוהר חמה,      

חמדת ימים נעמה.    

                                                            

                                                           

 

 

 

 

 

 

Comments