אדם במשעוליו

אדם במשעוליו  \  אהוד קלפון


חי אדם במשעוליו,

קיומו על יבוליו.   


נמוגו אמרי נדריו,

שחר חזיון נעוריו.  


נופי חייו משתנים,

רוח בשמי עננים.


עיניו אל המרחקים,

שט בשמי שחקים.


יכוף ברוח כאגמון,

כחול בדרכי ישימון.                


גדולת נפשו נתינה,

חוכמת דעה ובינה.


על מי נחלים ערבו,

אסיף זיכרונות לבבו.


ימיו כהרף חולפים,

קמל עלים שדופים.  


נאסף בקול דממה,

שב אל רגבי אדמה.


נצח עפר דרכים,

רחף אבק להולכים.

                                                       

 

                                                         

 

 

 

Comments