אדם במציאותו

אדם במציאותו  \  אהוד קלפון


קיום אדם שרידותו,

שבילי חייו מציאותו.

 

לא חש מסע בגרותו,

פעימות הזמן חרדתו.

 

חסדי נפש שלוותו,

דרכי עמל אדרתו.   

 

טל ומטר משאלתו,   

שדמות הבר חמדתו.     

 

ימי מסעות עגלתו,

באור שחר זריחתו.

 

עקבות דרכי שיבתו,

נועם מראות ילדותו.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments