אדם בטבע

אדם בטבע  \  אהוד קלפון

שחר אדם נוף סביבתו,   

רצף חייו בשינויים.

                זיכרון חוויות ילדותו, 

                עקבות דרכים וגילויים.

      

דרכו בידיו נתונה,

מילתו כאור נהירה.

                שפת דברתו מתונה,      

                 שלכת בטרם נשירה.

   

ימיו אורות וצללים,  

עולמו בראי עיניו. 

                לילותיו אגלי טללים,      

                 נגלית נפשו בפניו.

                                

ראשו בשמי שחקים,   

זוהר ימיו משענתו. 

                עקבות רגליו בעמקים,

                אופל ערפלים חרדתו. 

                                                                

נפשו חובקת מרחבים,  

זריחתו בהר טרשים.

                רוחו בחמה ועבים,

             חוסנו כעצי חורשים.

                        

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

Comments