אדם בטובו

אדם בטובו  \  אהוד קלפון

 

מסילת אדם תבונתו,

טוהר תכלת אדרתו.

 

דרך ארץ תורתו,

עמל כפיו משנתו.

 

מכונן שדות חמדתו,

קוצר ברינה תבואתו.  

 

בנחת אמרי דברתו,

זכה כאור מחשבתו.

 

איתנה נפש משענתו,

רוגעת נשמת שינתו.   

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

Comments