בזיעה אוכל לחמו

בזיעה אוכל לחמו  \  אהוד קלפון


שב אדם מעמל יומו,

ליל עוטף תהומו.  

 

                    רחש שאון תחומו,    

                    שלוות דממה ניחומו.  

 

שמי הרוח עולמו,

בשדה קמה מקומו.  

  

                    בזיעה אוכל לחמו,    

                    ריח סמדר בכרמו.  

 

נודד לילו בשבילים,

הומים פלגי נחלים.   

 

                    דרכי ענווה קסמו,

                    נוטה בצרה שכמו.


צועד במסע קיומו,

מראות עבר בחלומו.  

  

                                                           

 

  

 

 

Comments