דמדומי שחקים

דמדומי שחקים   \  אהוד קלפון


נצבעים האופקים,

בדמדומי שחקים.

 

נסו מאופק צללים,

רחף אגלי טללים.     

 

באפלולית לבנה,

דרך עפר איתנה.

 

            נמלא עמק ערפל,

            תלם אדמה אפל.


אור עלטה ימולל,  

קרני שחר יהלל.

 

            חלף ליל בדממה,

            שבה רוח לקמה.         


ניעורים העדרים,  

ענבלים באפרים.

 

            חדוות בוקר נעמה,

            בזריחת אורות חמה.

 

 

         

           

  

 

                                               

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments