אדמת טרשים באותיות

אדמת טרשים באותיות  \  אהוד קלפון


אדמת הרים אדומה,

שכבת קרקע זעומה.

בזלת תל שחורה,

בהר געש ניעורה.

גיר עוטף ראשי גבעות,

לחש שרפים בערבות.

דרכי עפר בעמקים, 

בלב שדות ירוקים. 

הרי גרניט במדבר,

עמוד מחדר מחובר.    

ועל ראשי ההרים,

סלעי דולומיט כתורים.

זרעים ברוח שדות, 

שריקת קנים בגדות.

חמרת קרקע הדרים,

צבעי חולות הדורים.          

טוף במורדות טרשים,  

מראה תלמים חרושים.                                        

יבשו רגבים בשרב,

ריח מטר כה יערב.

כורכר חול בקו החוף,

גלי ים חורצים בנוף.

לס בקרקע אטומה,

שכבת אבק סתומה.   

מלאו דרכים עיריות,

בלב יער פטריות.

נארי בתקרת מערה,

נסחף בגשם סערה.   

סלעי הרים קדומים,

רזים באבן רשומים.    

עקבי אבות חרוטים,  

על פני שבילים לוהטים.                                               

פאר תנובת עמקים,

ברכת ענן שחקים.

צורים, חצים ולהבים,  

במרבדים חרבים.                                                 

קרטון וגיר בהרים,

במאובנים יצורים.  

רגבי חריש שלפים,

עבי הים שדופים.

שחר אגלי טללים,

רחף אדי ערפלים.   

תלמי תנובת אדמה,

דגנים בשדות קמה.

 

 

 

 

 

 

                                                     

  

 

 

 

 

                                                                   

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Comments