עדר אובד דרכים

עדר אובד דרכים  אהוד קלפון


עדר אובד באבק,

בנוף טרשים נאבק.  

 

אנה יפנה בשרבים,

רועה בסוכת ענבים.

 

איה תלתן ואפרים,

היכן צללים לעדרים.

 

זאבים טורפים כבשים,

בין הסלעים נחשים.

 

יושב רועה ומחלל,

שדה מרעה הוא מהלל.

 

גווע הנחל בדממה,

צמאות כבשים בחמה.

 

אבד עדר בשממה,

סוכת רועה נעמה.

  

 

                                                     

 

Comments