דרך בחירה

דרך בחירה  \  אהוד קלפון

 

 

דרך ארץ בהירה,

עמומים שבילי בחירה.

 

תורת חיים מאירה,

מסילת חסד נהירה.

 

עיניים אל המרומים,

מראות שחר עלומים.    

 

ספונים באוהל עדנים,

חורשים דפי מעונים.    

 

מלאה נפש נדרים,

מתן לחם סתרים.

 

בזיעת יוגבים יבולים,

בשדה קמה שיבולים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                

   

 

                                                   

 

 

Comments