דרכי אלול

דרכי אלול  \  אהוד קלפון

 

בשחר אלול ניעורים,  

לקול תרועה ושברים.


                    צלילי סליחות מזמורים,
                    מילות פיוט מחזורים.     

 

תבונת לבב תהילות,   

דרכי אלול מחילות.       

 

                   אור גנוז במסילותיו, 

                    חן בשירי תפילותיו.   


נושא מזור בכנפיו,   

בשמי תכלת ענפיו.

 

                    חמה צובעת שחקים,

                    שלוות קרני אופקים.  


חרבים תלמי רגבים,  

בשורת סתיו בחצבים.  

 

                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments