דרך ארץ במסילה

דרך ארץ במסילה  \  אהוד קלפון

 

נועם חיים, נפש איתנה,

חוכמת לב, דרך נושנה.

 

שוקל אדם צליל לשונו,

מרחיק מדנים ממעונו.

 

הדי מילים מפץ גלים,

רעמי שמים נגללים.  

 

זמירות לב, שחר מאירות,   

דרכי נועם, אופל מסירות.

 

זוהר אור בשדות נעורים,

טוהר ימים, זרים עטורים.

 

עקבות אדם רזי שבילים,   

המיה ודממת נחלים.

 

נועם לבב דוחה טינה,

חמלת הנפש בנתינה.

                                                          

מעידת לשון בחולשתה,  

חוכמת שתיקה במסילתה.  

 

אוצר אדם גלי תחושות,

גחלי אבוקות לוחשות.

 

מסע חיים, צל ואורות,

תבונת הזמן, מבחן דורות.

 

הולכים נבוכים בסירים,

חורשים נבונים בנירים.

 

נאה שירה למחוללים,

צנעה יפה למהללים.

 

באופל ערפילי אורה,

שלוות השחר ניעורה.

 

בר לבב בשדות מחילה,   

דרכי ארץ במסילה.  

 

 

                                                             

 

 

Comments