דרך ארץ ישרה

דרך ארץ ישרה  \  אהוד קלפון

 

דרך ארץ ישרה,

יפה סדורה נאורה.

 

בשדות סבכי מבוכים,

מכשולים לנבוכים.   

 

דרך אבות נושנה,

מסילת אור נבונה.

 

זריחת שחר רעננה,

אגלי טל בעננה.

 

ברכות זמר תהילה,

הד פיוטי תפילה,

 

חוסן שבילי מחילה,

המיית נפש תחילה.

 

דרך תמימה חמימה,

קרן חמה נעימה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments