אדם בדרכיו

אדם בדרכיו  \  אהוד קלפון

צלם אנוש ברוב בינה,

דמותו בזוהר שכינה.

 

באופל תהום דממה,   

נברא אדם מאדמה.  

                                                                  

מרחב וזמן עתותיו,  

רחף אבק עקבותיו.  

 

מרווה זיעה שדותיו,

בשחקים תקוותיו.

 

גן קדמון בחלומו,  

אדמת טרשים עולמו.

 

זיכרון נופים רדומים,

מסעות חייו עמומים.

 

ראשיתו בערפילים, 

סופו אבק שבילים.  

 

 

 

                            

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                               

 

 

 

 

Comments