דרכי בינה

דרכי בינה  \  אהוד קלפון


צלם אנוש ברוב בינה,

דמותו בזוהר שכינה.

 

באופל תהום דממה,   

נברא אדם מאדמה.  

                                                                  

מרחב וזמן עתותיו,  

גל טרשים עקבותיו.  

 

מרווה זיעה שדותיו,

בשמי שחקים תקוותיו.

 

מראות גנים בחלומו,  

תבונת השחר עולמו.

 

נופי שדותיו רדומים,

אורותיו עמומים.

 

ראשית דרכו ערפילים, 

רחף אבק בשבילים.  

 

 

 

                            

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                               

 

 

 

 

Comments