דרכים נאספות

דרכים נאספות  \  אהוד קלפון

 

דרכי עפר נאספות,  

רחף אבק דממה.

גולשות בלאט נסחפות,   

אל עמקי האדמה.    

עקבי צעדים עמומים,

זיכרון עומס משאות.

חלוקי אבן דוממים,

לחש הדי מסעות.  

מתת ענן שמים,   

רגבי עפר ניעורים.  

גומות דרכי המים, 

גבי סלעים אפורים.

זוהר שבילי פריחה,

בטרשי המשעולים.  

הדי המיית הזריחה,   

צלילי שחר הלולים.    

תבונת דרך קדומים,

באבק עקבי אבות.

רזי סלעים חתומים,   

אור גנוז בנתיבות.  

    

                                                                            

 

 

 

Comments