דרורים בחלוני

דרורים בחלוני אהוד קלפון

דרורים באים לחלוני,

שרים בבוקר בשבילי.

מעירים אותי משנתי,  

מקשיבה במיטתי.  

הם קמים ראשונים,

ותמיד רעננים.

הם שרים מזמורים,   

ומספרים סיפורים.   

גוזלים בקן צפופים,    

בארוחה הם חצופים.    

כל היום הם רעבים,  

ההורים כבר שבים.  

הם גדלים ועוזבים,    

הדרורים מתרבים.     

כולם חוזרים לחלוני,  

מדייקים כמו שעוני.  

אני הולכת לדרכי,   

הגן קרוב לביתי.

   

Comments