דומיית רננים

דומיית רננים  \  אהוד קלפון

 

בלהט צבעי שקיעה,

קרני חמה בגלים.

בין ערביים רגיעה,   

בשמי עמק צללים.

 

שבילי מסע עמומים,

דרך ארץ עטורה.

מראות עבר רדומים,

חדוות לבב ניעורה.

 

אופק חמה ומים,

בין צמד עננים.

באפלולית שמים,   

דומיית רננים.    

 

סודות עקבי קדומים, 

בזיכרון הטרשים.     

                    דעת חוכמה ותומים,  

בלב שדות חרושים.       

                                                                                    

חובקים טללים אדמה,  

באופל ליל שחקים.   

עוטף שחר דממה,   

עשבי חיים ירוקים.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comments