דומיית רננים

דומיית רננים  \  אהוד קלפון

 

מראות דמדומי שקיעה,

באופק ים הגלים.

רד היום ברגיעה,  

נאספו הצללים.

 

שבילי עפר רדומים,

דרך ארץ נהירה.

נופי הבר בשומים,

תבונת מסע בחירה.

 

שמש ערב במים,

גבהו נוצות עננים.  

אפלולית פני שמים,   

בדומיית רננים.     

 

לילות סהר עמומים,

מלאו שדות טללים.  

רגבי עמק רדומים,                  

נאספו היבולים.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comments