גבעת טרשים נעמה

גבעת טרשים נעמה  \  אהוד קלפון


נרעש אדם ואדמה,

בחול מדבר שממה.

 

הדי שאון מהומה,  

דרך קדומים עמומה.

 

גבעת טרשים נעמה,

התקדשה בליל דממה.   

 

נפש אמונה תמימה,

בלב מסילה חמימה.

 

נצרבו שדות חמה,   

קמלו שיבולי קמה.   

 

נשרו בעצב העלים,

נמוגו אגלי טללים.

 

עקבי אבות נסתרים,

על הגבעות כתרים.                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Comments