גשם בשבילי

גשם בשבילי  \  אהוד קלפון


יום יפה שמים כחולים,

שבתי בדרכי מטיולים.  

 

באופק אורות ברקים,   

הדי רעמים בשחקים.   

 

יובש ברגבי תלמים,  

עת שלכת וגשמים.

 

בשמיי זוג זרונים,   

חסידות ועננים.   

 

שבילי על גבעה אלמונית,   

בין כרכומים וחלמונית.    

 

רעש מטר על הטרשים,  

אל השלולית מים גולשים.   

 

משתעשעים הדרורים,  

קולות רמים של עגורים.   

 

עטופה מעיל קסמים,

בגדיי יבשים חמים.   

 

כיסה ערפל סביבתי,

קול אימא הדהד לקראתי.     

 

          אביב בת שש, בגן ילדים בקיבוץ                                      

                                                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Comments