גשם חם בסתיו

גשם חם בסתיו  \  אהוד קלפון


תרועות תשרי ומחולות,

ברק ענן בחולות.

 

חברו יחדיו העונות,

גשם חם ושיטפונות.

 

דרכי נדידה הלומות,   

רוחות מדבר נוהמות.      

 

שלהי קוצים בשדות,

רזי סתיו באגדות.

 

מלאו חיים עננים,   

ריחות עמק עדנים.      

 

הדי שחק רעמים,

מועד ברכת גשמים.

 

לאט נושרים העלים,

רינת קני הנחלים.  

 

יורה חשוון מטרים,

צלילי טיפות רננים.   

     

 

 

 

 

 

 

 

Comments