גשמים בצינה

גשמים בצינה  \  אהוד קלפון

 

מרווה מטר אדמה,

רגבי עפר חרבים.

צצים נבטי דממה,   

מלאו שמים עבים.

 

שב מטר לחלוני,

הד נגינה ערבה.

ברק מאיר מעוני,

ברכת גשמי נדבה.  

 

רחף צופית על שיחים,

עזים צבעי הגינה.

איתות פרחים לאורחים,

צלילי צקצוק רננה.

 

שמש טבת עלומה,

באופל עב עמומה.

אלת יער רדומה,

סער חורשה הלומה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments