חדלו נשיאי מטרים

חדלו נשיאי מטרים  \  אהוד קלפון


שמי אפלולית ניעורים,

שחר הילולי שירים.

 

עת זריחה וצללים,

נסו רביבי טללים.   

 

אור, החושך ימולל,

ברכת יוצר תהלל.

 

רזי תפילת ניגונים,     

לחני פיוט ראשונים.     

 

יום יניס ליל אפל,

לאט נמוג ערפל.    

 

באה רוח שממה,  

עקבי אבות נחמה.     

 

גבהו סבכי מבוכים,

אבדו שבילי דרכים.   

   

להט רוחות מרחבים,

שלהבת אש בעבים.

 

חדלו נשיאי מטרים,

נבלו כרי אפרים.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments