חדלו רביבים בחמה

חדלו רביבים בחמה  \  אהוד קלפון


לאה עמק ושדותיו,

נדם נחל וגדותיו.

 

נסו עבי מטריו,

נדמו צלילי מיתריו.

 

רוחות שרב בשעריו,

רחף אבק בעריו. 

 

חרבים מראות נופיו,

אבק מדבר בכנפיו.

 

להט טרשי משעוליו,

מקדים שדה יבוליו.

 

חדלו נשיאי גשמיו,

אין עב נודד בשמיו.

 

צובע ערב אופקיו,

מעיר שחר שחקיו.  

 

חמדת פניני טלליו,

שרידי חורש צלליו.

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Comments