חדוות שחר טללים

חדוות שחר טללים  \  אהוד קלפון


עולה שחר

בשלווה,

קרני אור

בענווה.   

 

טללים אפופי  

חדווה,

יום חדש  

מלא תקווה.

 

מראות שחר    

ערפילים,

עת פיוטי  

הלולים.    

 

נאסף אב

בחמה,

שירת אלול

נעמה.

 

תחינת לבב

מזמורים,

שמי שחקים

ניעורים.

 

קוצי חוחים

לוחשים,

שדות השלף   

חרושים.   

 

נדמו בלאט   

נחלים,

רחף אבק    

בשבילים.  

         

שלהי קיץ

וסליחות,

סוף שנה

ומחילות.

                                                                                     

                                                                                    

                                                      

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments