חדוות שחר טללים

חדוות שחר טללים  \  אהוד קלפון


עולה שחר

בשלווה,

קרני אור

בענווה.   


טללים אפופי  

חדווה,

יום חדש  

מלא תקווה.

 

ברכת שחר    

הלולים,

זוהר חמה

בשבילים.    

 

נאסף אב

בחמה,

שירת אלול

נעמה.

 

תחינת לבב

מזמורים,

פתחי שחקים

ניעורים.

 

צדי דרכים

שדופים,

נופי להט 

כסופים. 

 

נדמו בלאט    

נחלים.

רחף אבק 

בשבילים.  

         

שלהי קיץ

וסליחות,

סוף שנה

ומחילות.

                                                                                     

                                                                           

                                                      

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments