הדי קולות אחרים

הדי קולות אחרים  \  אהוד קלפון

 

משעולי בר רדומים,

עקבי אבק עמומים.


זיכרון צלילים קדומים,

על הסלע חתומים.


עולה הבל בענן,

משב רוח רענן.


בשדות ערב צללים,

זוהר אגלי טללים.


גאון נחל ושיריו,  

זמרת רוח חליליו.


רחש גלי החופים,

חדוות קולות שחפים.


שירת טיפות מטרים.

ברכת עשבי אפרים.


הדי קולות אחרים,

צליל ענבל עדרים.


שלפי שדות חרושים, 

בשמי נדידה רעשים.


מתנת נשיאי שחקים,

ניעורים העמקים.

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Comments