חלף קיץ הועם הסתיו

חלף קיץ הועם הסתיו  \  אהוד קלפון

 

רכות קרני שמים,

צרובה האדמה.

ערים גלי המים,

הועם זוהר חמה.

 

רוח ערב יגעה,

הד נדידת ציפורים.

שפעת צבעי שקיעה,

ציוץ לינת הדרורים.

 

צלילי פיוט ומחילה,

בשחר אור טללים.

הד מזמורי תהילה,

באפלולית צללים.

                                                         

קולות שופר דממה,

ירחי אלול איתנים.

שירת סליחות נעמה,

בחשכת העננים.    

 

שלהי קיץ ושנה,

לובן פרחי חצבים.

חג אסיף ומנגינה,  

משב רוח בעבים.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments