הליכה בשדות

הליכה בשדות  \  אהוד קלפון


פסיעות בדרכי שדות,

בין שירים ואגדות.


רחש קמה בדממה,

זהב שלפים באדמה.


עקבי אבק בדרכים,

במשעולים מבוכים.


ברקן וגדילן יחדיו,

זרע סביון בנדודיו.


רוח קדים בחמה,

ביקור מדבר ושממה.


תלמי נירים חרושים,

קני נחלים לוחשים.


רעש עורב על ענף,

עת נדידת בני כנף.


בסבך קורים זחלים,

בין הסלעים זוחלים.


ענן שדוף בשחקים,

אור מלטף עמקים.


גידולים בעונתם,

שדות מקשה בפריחתם.


ענבלים באפרים,

צהלת הציפורים.                               

 

 

 

 

Comments