המיית עמק נעמה

המיית עמק נעמה  \  אהוד קלפון


רד הערב בדממה,

זוהרות קרני חמה.


בשמי ליל עננה,

אור עמום בלבנה.


דרך חצב איתנה,

חבצלת לבנה.


רזי הסתיו בחולות,

גלי חוף במחולות.


תרועת שחר מחילות,

חטאי לב במצולות.  


קול נדידת רננים,

תנומת ליל בגנים.


הומה רוח בעבים,

שירי הלל נכתבים.


בא יורה ורעמים,

צלילי טפטוף גשמים.     


ריחות רגבי אדמה,  

המיית עמק נעמה.


על הדרך שלוליות,

בשדות הבר תלוליות.


ברכת מטר יבולים,

נבטי דגן שיבולים.

 

 

 

 

Comments