המיית עמק נעמה

המיית עמק נעמה  \  אהוד קלפון


רד הערב בדממה,

זוהרות קרני חמה.


בשמי ליל עננה,

אור עמום בלבנה.


חבצלת אב לבנה,

דרך חצב איתנה.


רזי הסתיו בחולות,

גלי החוף במחולות.


תרועת שחר מחילות,

חטאי שנה במצולות.  


קול נדידת רננים,

תנומת ליל בגנים.


הומה רוח בעבים,

שירי הלל נכתבים.


עומס ים בעננים,    

טפטוף גשם ניגונים.  


ריחות רגבי אדמה,  

המיית עמק נעמה.


בשדה עפר תלוליות,

על אם הדרך שלוליות.


נבטי דגן שיבולים,

ברכת מטר יבולים.

 

 

 

 

Comments