המיית קולות אחרים

המיית קולות אחרים  \  אהוד קלפון


רוחות מדבר שרבים,

הדי קולות אחרים.

שרידי נופים חרבים,

גלי נדידת ציפורים.  

 

שלפי זהב אדמה,  

נבלו עשבי אפרים.  

הילת הסתיו נעמה,   

רזי ימים נסתרים.    

 

רחף עלי שלכת,   

שמי אופק עמומים.

קורא השביל ללכת,

צמאו רגבי תלמים.

 

נמוגים קרני חמה,

חדוות טיפות גשמים,  

לילות אופל דממה,  

ריחות מטר בשמים.

 

קדרו שמי עננים,

זוהר ברק אופקים.

נשיאי ים ורננים,

סערת קולות שחקים.  

 

 

 

                                      

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Comments