בדרכי חכמים

בדרכי חכמים  \  אהוד קלפון

דרך הישר נהירה,

תבונת דעת מאירה. 

  

לאדם רשות נתונה,

אמונה בדרך מתונה.


לא יכשל ברעתו,

בשובו מרשעתו.


טוהר תכלת אדרתו,

בנועם דרכי משנתו.  


מסכל להט כשפים,   

מרחיק לחש שרפים.

                     

יקוש בדרכי כסילים,

הבלים בצל אלילים.


ביושר תום נעורים,

אופל נס מפני אורים.


נפש בחטא זהירה, 

בידי אדם הבחירה.


רזי הלב פעמיו, 

בשדה חוכמה גשמיו.  

       

                                                  

 

 

 

Comments