בדרכי שיריך

בדרכי שיריך  \  אהוד קלפון

הולכת אני בשביליך,

ארכו נדודיי בדרכים.

במסילות עלומיך,

גבהו סבכי מבוכים.

 

תפחו רגבי תלמיך,

בשדות עמק נחלים.

אבדו עקבות צעדיך,

נשארו רק מילים.

 

אור בשמי לילותיך,

בערפילית כוכבים.

יישאוני רגליי אליך,

בנתיבי העבים.

 

מחק הזמן שביליך, 

כיסה עשב תלמים.

קשת מעל אוהליך,

אות ברית עולמים.

 

מוצאת אני בשיריך,

אותות רמזים ורחשים,  

שומעת מילותיך,

בלב שדות חרושים.

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments