חיי אדם אמונתו

חיי אדם אמונתו  \  אהוד קלפון 


חוכמת אדם עיתותיו,  

זוהרות מסילותיו.

 

נחת אמרי דברתו,

תבונת נפש ענוותו. 

 

נבטי מילים איסופיו, 

חמדת שדות כיסופיו.

 

דרך ארץ משנתו, 

מזמורי אהבתו.

 

קיומו על שיבולתו,

בשדות שלף שירתו.

 

רזי עקבות ברגליו,

טוהר תכלת מעליו.

 

דרכי אבות משענתו,

חקרי דעת בינתו.

 

חיי אדם אמונתו,

מגדלור לספינתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

                   

 

      

 

 

                                                 

 

 

 

Comments