חיי הכוכבים

חיי הכוכבים  \  אהוד קלפון


במערכת החמה, 

תבל ארץ נעמה.  

 

 כוכבי לכת שממה, 

במסילות שבילי דממה. 

 

גרמי חלל חשופים,

גזי רעל עטופים. 

 

 לכודים בעול חמה,

בלי אוויר ונשמה. 

 

אין בזוהר צללים,

אין מטרים וטללים.

 

סופות אבק מרחבים,

עוטה קרח קטבים.

 

פנים זרועות מכתשים,

הרי טרשים נטושים.   

 

תמו אורות עלומים,

חורי אופל קדומים.      

 

נאספים הכוכבים,

במרחב וזמן כבים.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      

   

Comments