חיי מאורות שמים

חיי מאורות שמים  \  אהוד קלפון

 

גומע יקום מרחקים,  

אורות וצללי שחקים.

 

עולמות וזמן מרחבים,

חושך תהום בין כוכבים.

 

אבק בריאה בצל דממה,  

להט סערות שממה.

 

נולד כוכב בערפילית,  

בוהק צעיר כגחלילית.

 

אצה השמש אל סופה,

דועך אורה יבוא קיצה.

 

חורים שחורים באפלה,

        אין מפלט מהמצולה. 

 

תימוג חמה ובנותיה, 

ייכון עולם בנתיביה.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments