הזמן במסילתו

הזמן במסילתו  \  אהוד קלפון

 

אץ הזמן במסילתו,   

חורך דרכי שחקים.

חולפים ימי גדולתו,   

נאסף במרחקים.  

 

מראות פניו אטומים,

מונה ליבו פעימותיו.

נבטי חייו עמומים,    

הומה רחש שעותיו.

 

עטור ראשו תהילה,

שעריו חתומים.    

שחרו במחילה,

נדודיו עלומים.   

  

שועט בים מרחבים,

ספינתו איתנה.

שבילי רגליו עזובים,

דרך עפר משתנה.    

 

                                                    

 

Comments