כוכבי חמה בדממה

כוכבי חמה בדממה  \  אהוד קלפון


במערכת החמה,

שלוות תבל נעמה.  


אור שקיעה על המים,

ורודים פני השמים.


לילות בוהק ערפילית,

הבהוב זוהר גחלילית.


שבילי חמה בדממה,

כוכבי חלל שממה.  


גרמי שמים חשופים,

גזי אבק עטופים. 


פנים זרועות מכתשים,

הרי טרשים נטושים.  


לכודים בעול חמה,

בלי אוויר ונשמה. 

          

          סער סופות מרחבים,

קרח עוטה קטבים.


רום שחקים בלי צללים, 

ללא  מטר וטללים.    


בשמי תהום אפלים,

אורות חמה חדלים.


חיי עלומים תמים,  

שבילי נצח קדומים.    


קץ מערכת החמה,

סוף ארץ ואדמה.  


אבק חלל עולמים,

מרחב וזמן יקומים. 


נאספים הכוכבים,

רזי אותות כתובים.

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      

   

Comments