להט אב קינת מרחבים

להט אב, קינת מרחבים  \  אהוד קלפון

 

עול חמה במרחב,

נאספו רוחות ועב.


 שבילי עפר נטושים,

סבכי הר וטרשים.


אבל אב בקול דממה,    

קרן אור ונחמה.


איכה הייתה לשמה,

ארץ שיבולי קמה.  


קינת עם יגונו,     

עת מחילת עוונו.  


מראות ארץ חזונו,

תלמי שדות מעונו.   


חום ותכלת מרומים,

רגבי תלמים הלומים.                                                                                                    


שדה דגן יישלף,

באדמה ייאסף.   


תרעיד ארץ מיתרה,  

תחונן את עפרה.


תאיר נופי עברה,   

תשיב מראות הדרה.  

 

 

 

     

 

 

  

 

 

                                                     

 

 

 

                                                        

 

Comments