ליל קיץ בערפל

ליל קיץ בערפל  \  אהוד קלפון

 

להט קיץ בחמה,

צרובים רגבי אדמה.

 

חרבים נופי שממה,

שבילי תמוז בדממה.   

 

הבל מים בשמים,

נגר זיעת אפיים.


                    שוקעים בלאט ערפילים,

                    ניעורים אגלי טללים. 

 

רחף ענן שחקים,

פניני טל בעמקים.


                    מראות ליל עמומים,

                    כוכבי ערפילית נמים.    

 

סדק אור בעננה,

חיוורון סהר לבנה.

צדק ער בהמתנה,

פגישה חודשית קטנה.

 


                                                       

 

 

 

 

 

Comments